Mặt trăng ở Bạch Dương Taurus Gemini

Mặt trăng ở Bạch Dương Taurus Gemini

* Mặt trăng ở Bạch Dương

Bạn có một nhu cầu cảm xúc về hành động và sự độc lập. Dưới căng thẳng, bạn sẽ tìm kiếm một thách thức và thời gian một mình, tránh xa những người khác. Bạn có thể đã trải nghiệm mẹ mình như một người độc lập và có thể thiếu kiên nhẫn. Là một người lớn, bạn là một người đi nhận.

* Mặt trăng ở Taurus

Mặt trăng được tôn lên trong Dấu hiệu của Taurus chỉ ra rằng nói chung bạn có thể đáp ứng nhu cầu cảm xúc của bạn hoặc tìm những người khác giúp bạn. Bạn có một nhu cầu cảm xúc về sự ổn định và thói quen ổn định và muốn duy trì những điều này càng nhiều càng tốt trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể sợ thay đổi, thích sự an toàn của cái được biết chứ không phải là không rõ. Bị ép buộc về cảm xúc có thể dẫn đến việc bạn ăn quá nhiều, rút ​​lui khỏi thế giới và thậm chí cả tội lỗi của xác thịt.

Tuy nhiên, có một thực tế tiềm ẩn trong bản chất của bạn giúp bạn vượt qua những thói quen xấu và tìm ra cách đối phó với thế giới. Mặc dù thực tế bạn cũng có thể sáng tạo và do đó phát hiện ra thông qua liệu pháp xoa bóp, trang trí nội thất, nấu ăn, nghệ thuật và âm nhạc.

* Mặt trăng trong Gemini

Bạn có nhu cầu cơ bản về kích thích tinh thần. Bạn tò mò và tìm kiếm câu trả lời cho nhiều câu hỏi. Bạn là một người nói nhảm. Khi trẻ, bạn có thể đã gọi mẹ của bạn để cung cấp kích thích và hoạt động.

Related Posts

About The Author

Add Comment